Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Wystawy

Tytuł: „Być razem. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II.”

Wystawa czynna w dniach: 04 XI 2016 - 31 XII 2016

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy   

                Wystawa prezentuje prace ponad pięćdziesięciu artystów zainspirowanych osobą i dziełem świętego Jana Pawła II. Obszar inspiracji wyznaczają ważne dla przeżywania i rozumienia rzeczywistości tematy: spotkanie, odkrywanie i budowanie wzajemnych relacji, wspólnota, jedność. Dla polskiego papieża były to sprawy niewątpliwie bliskie i ważne. Podejmując treści papieskiego przesłania, twórcy wyznaczają osobistą ścieżkę artystycznej konfrontacji z jego dziedzictwem. Prace są pięknym świadectwem tej wędrówki. Stają się również zaproszeniem do podejmowania dialogu – poprzez sztukę – o sprawach ważnych nie tylko dla teoretycznych rozważań, ale i dla kształtu codzienności tworzonej przez każdego z nas.

 

Tytuł: „Czytamy i cytujemy”

Wystawa czynna w dniach: 02 IV 2016 - bezterminowo

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

    

                 Bibliotekarze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zachęcają Czytelników do ponownego rozczytywania się w tekstach swego Świętego Patrona. Aby nieco ułatwić zadanie, przygotowaliśmy wystawę plakatów pt. „Czytamy i cytujemy”, stanowiących graficzną interpretację fragmentów tekstów św. Jana Pawła II, które zostały zaczerpnięte spośród książek i czasopism dostępnych w Bibliotece UPJPII. Wystawa ma swoje dwie odsłony: pierwsza – tradycyjna - rozlokowana jest tuż przy poszczególnych działach tematycznych, w których rozmieszczone są zbiory w naszej bibliotece, druga – wirtualna – do odnalezienia na stronach internetowych UPJPII i Biblioteki. Mamy nadzieję, że każda z nich na swój sposób zachęci Czytelników do zgłębiania nauczania papieskiego. Wystawą tą inaugurujemy uczczenie kolejnej, 11 rocznicy odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. Wystawę można oglądać od 2 IV 2016 r. Zapraszamy! Szczegóły wystawy.

 

Tytuł: Wystawa medali "Wobec świętości"

Wystawa czynna w dniach: 03 XI – 16 XII 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Twórcy

Galeria wystawy

               Prezentowane dzieła powstały w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do polskich artystów medalierów, by w sposób jak najbardziej szczery i wolny – jako twórcy i zarazem świadkowie, podjęli temat: „Mój Jan Paweł II”. By – jak powiedział jeden z artystów: „zrobiwszy rachunek sumienia z Jana Pawła II” – opowiedzieć o tym poprzez dzieło sztuki. Zgromadzona kolekcja stała się sercem wystawy prezentowanej w roku 2014 na Zamku Królewskim w Warszawie. Była „wielogłosem” osobistych świadectw ponad siedemdziesięciu twórców. Kiedy kolekcja powstawała, Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Ta niezamierzona zbieżność w czasie skłaniała do postawienia pytania: w jaki sposób sztuka podejmuje zadanie przekonującego opowiadania – poprzez materialne przedmioty – o rzeczywistości wymykającej się materialnemu ograniczeniu. Autorzy, odpowiadając na pytanie o Jana Pawła II, opowiadali bowiem o fenomenie świętości. Stało się to zachętą do przygotowania aktualnej prezentacji kolekcji pod nowym tytułem: „Wobec świętości”.

 

 

Tytuł: Wystawa pamiątek rodzinnych Państwa Peters związanych z osobą Karola Wojtyły - Świętego Jana Pawła II

Wystawa czynna w dniach: 20 - 26 X 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy        

               Wystawa została przygotowana w związku z sympozjum "Wy jesteście moją nadzieją – Święty Jan Paweł II Ojciec młodzieży", które odbyło sie 23 X 2015 r.

 

 

 

 

Tytuł: Wystawy rzeźb i fotografii: Adam Bujak, Czesław Dźwigaj, Andrzej Jacek Stolarczyk

Wystawa czynna w dniach: 22 IV – 28 IV 2015; 22 IV – 30 VI 2015; 22 IV – 30 VI 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Autorzy

Galeria wystawy        

               22 kwietnia 2015 w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zorganizowane zostało Sympozjum „Po Jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów”. Do udziału w nim zaproszeni zostali znani twórcy, znawcy sztuki i ludzie nauki,  którzy wygłosili referaty na temat swojej twórczości, działalności artystycznej i naukowej,  zainspirowanej osobowością i nauczaniem naszego Wielkiego Rodaka. Uroczystości towarzyszyły wystawy fotografii autorstwa Pana Adama Bujaka oraz Pana Andrzeja Jacka Stolarczyka – długoletniego fotoreportera Kurii Krakowskiej i rzeźby autorstwa Pana prof. Czesława Dźwigaja.

 

 

Tytuł: Dedykacje dla św. Jana Pawła II w zbiorach Biblioteki UPJPII

Wystawa czynna w dniach: 20 X 2014 - 30 I 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                Wystawa prezentująca dedykacje dla św. Jana Pawła II ze zbiorów Biblioteki UPJPII była wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Dziedzictwo Jana Pawła II w Bibliotekach i Archiwach Krajowych i Zagranicznych”.

 

 

 

 

Tytuł: Wystawa portretów Jana Pawła II i Jana XXIII autorstwa Zbigniewa Pilcha

Wystawa czynna w dniach: 23 VI 2014 - 17 X 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Autor

Galeria wystawy

                Z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Bibliotece UPJPJJ zorganizowana została wystawa portretów obu papieży autorstwa Zbigniewa Pilcha. Zbigniew Pilch urodził się 19 listopada 1970 r. w Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie). Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Krakowie. Maluje amatorsko od 17. roku życia. Swoje prace prezentował w kilku krakowskich parafiach.

 

 

Tytuł: Wystawa "Białe kruki z daru Jana Pawła II"

Wystawa czynna w dniach: 05 V 2014 - 13 VI 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

                W roku kanonizacji bł. Jana Pawła II w Bibliotece UPJPII przygotowano wystawę niezwykle cennych pozycji książkowych przekazanych Bibliotece UPJPII jako dar Ojca Świętego Jana Pawła II z Jego prywatnej biblioteki. Białe kruki prezentowane są na wystawie w holu Biblioteki.

 

 

 

 

Tytuł: Wystawa pokonkursowa „Taki duży, taki mały... święty Jan Paweł II i ja. Papież Polak w oczach dzieci i młodzieży”

Wystawa czynna w dniach: 25 III 2014 – 30 IV 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny zorganizowanych przez Bibliotekę UPJPII „Taki duży, taki mały... święty Jan Paweł II i ja. Papież Polak w oczach dzieci i młodzieży”. Do Biblioteki napłynęło niemalże 1500 prac z całej Polski i wszystkie zostały zaprezentowane w holu oraz na I piętrze budynku Biblioteki.

 

 

 

Tytuł: Mój Karol zostanie wielkim człowiekiem…

Wystawa czynna w dniach: 6 II 2014 – 21 III 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

 

                Włączając się w uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II, pracownicy Biblioteki UPJPII przygotowali wystawę wybranych publikacji z bogatego księgozbioru związanego z osobą Papieża Polaka. Tytuł wystawy stanowiły słowa matki Papieża, Emilii Wojtyła: „Mój Karol zostanie wielkim człowiekiem…”. Były to prorocze słowa - Jej Syn został jednym z najwybitniejszych Polaków i ogromnym autorytetem moralnym naszych czasów. Zebrane publikacje zostały podzielone na kilka grup tematycznych, prezentujących wybrane aspekty z życia Wielkiego Rodaka. Liczne biografie bł. Jana Pawła II, ilustrowane archiwalnymi zdjęciami, przedstawiały bogatą historię życia i niezwykłego pontyfikatu, obrazując Jego drogę do świętości. Nie zabrakło także książek poświęconych codziennemu życiu Papieża Polaka, pokazujących prywatne oblicze i ciekawostki związane z Jego Osobą. Zebrano także zabawne i lekkie opowieści oraz anegdoty z Jego życia. Ponadto zaprezentowano wydawnictwa zawierające wspomnienia różnych osób ze świata kultury, nauki i polityki. Kolejna grupa publikacji traktowała o cudownych wydarzeniach i uzdrowieniach dokonanych za wstawiennictwem Jana Pawła II. Dodatkowo przedstawiono książki dotyczące świętości bł. Jan Pawła II, które napisano jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem Go świętym, albowiem, cytując słowa Georga Weigla : „…On jest święty i takim zostanie ogłoszony, ponieważ był człowiekiem, który bardzo wcześnie, bo jako młody chłopak, zdecydował się powierzyć siebie Panu Bogu i pozwolić Mu się prowadzić”. Wystawie towarzyszyły portrety bł. Jan Pawła II autorstwa Marty Odbierzychleb.

 

Tytuł: I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławionym. (…) - pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II 1 V 2011 – 1 V 2012

Wystawa czynna w dniach: 27 IV 2012 – V 2012

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                By uczcić pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przygotowała wystawę poświęconą swemu Wielkiemu Patronowi. Przedstawiała ona kolejne etapy procesu beatyfikacyjnego, począwszy od 9 maja 2005 roku, aż do 11 stycznia 2011 r., kiedy Komisja kardynałów i biskupów zatwierdziła cud uzdrowienia siostry Marie Simon-Pierre za wstawiennictwem Jana Pawła II. Zgromadzono materiały dokumentujące przypadki innych cudów za wstawiennictwem naszego Papieża, przygotowania do procesu beatyfikacyjnego oraz  bieżące relacje dotyczące wydarzeń towarzyszących procesowi beatyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji Santo Subito! – Święty natychmiast! Zaprezentowano także portret beatyfikacyjny oraz inne fotografie związane z tymi wydarzeniami. Wśród ciekawostek uwzględnionych na wystawie odnaleźć można było między innymi muzyczną biografię Polskiego Papieża, a także kolekcję „Leki z papieskiej apteki”, gdzie znajdziemy receptę „jak nie dać się złamać cierpieniu”, „jak pokonać lęk i zniechęcenie”, „jak przebaczać” i wiele innych.

 

Tytuł: 30-lecie ustanowienia Papieskiej Akademii Teologicznej przez błogosławionego Jana Pawła II 8 XII 1981 - 8 XII 2011

Wystawa czynna w dniach: 8 XII 2011 – I 2012

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                Z okazji obchodów jubileuszowych związanych z 30-leciem naszej Uczelni w Bibliotece UPJPII zorganizowana została wystawa przybliżająca dokumenty i dorobek naukowy pracowników związanych z naszym Uniwersytetem. Przywołane zostały fakty historyczne, wyrażone w dokumentach: akcie fundacji Uniwersytetu o nazwie Studium Generale z 1364 roku, akcie fundacji Akademii z 26 lipca 1400 r. a także tych nowszych jak chociażby motu proprio Jana Pawła II „Beata Hedvigis” który ustanawiał Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, podniesioną w roku 2009 do rangi uniwersytetu. Publikacje na ten temat wzbogaciły fotografie dokumentujące miejsca i zmiany zewnętrzne ściśle związane z działalnością Uniwersytetu, w tym także Biblioteki.

 

Tytuł: Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII 3. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja - pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Ojczyzny

Wystawa czynna w dniach: 3 XI 2011 – 3 XII 2011

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                Ostatnia wystawa z cyklu Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII dotyczyła apostolskich podróży i pielgrzymek wiary bł. Jana Pawła II.  Jego pielgrzymowanie do Ojczyzny miało zawsze szczególny charakter, bo nauczał i przebywał „Ojciec wśród nas”. Przybliżając zbiory Biblioteki UPJPII, autorzy wystawy przedstawili pozycje książkowe, kolekcje i albumy, wydawnictwa elektroniczne dotyczące ośmiu pielgrzymek bł. Jana Pawła II do Polski. Tytuły zgromadzonych w gablotach wydawnictw odzwierciedlały zarówno istotę tych niezwykłych podróży, jak i zmiany jakie dzięki nim nastąpiły w życiu polskiego narodu. „Powroty do domu”, „Pielgrzymka wielkich nadziei”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!”, „Gość w dom po raz trzeci”, „Ostatni pobyt Ojca Świętego w PRL”, „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się”, „Nadzieja młodzieży na lepszą przyszłość”, czy „Żal odjeżdżać” - to tylko niektóre z wybranych pozycji. Homilie i przemówienia Jana Pawła II  na polskiej ziemi, ze względu na ich niezwykłą rolę w kształtowaniu chrześcijańskich, humanistycznych i moralnych postaw, a także ze względu na walory literackie i kunszt interpretacyjny, znajdują już miejsce pośród arcydzieł polskiej kultury i warto do nich nieustannie powracać.

 

Tytuł: Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII 2. Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży

Wystawa czynna w dniach: 7 VII 2011 – 14 X 2011

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                Mając w pamięci jak szczególną uwagą i miłością bł. Jan Paweł II obdarzał dzieci i młodzież będące „przyszłością i nadzieją ludzkości”, w kolejnej wystawie z cyklu Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII zaprezentowano wybrane zbiory odnoszące się do tego tematu. Wyselekcjonowano materiały przywołujące spotkania z młodymi w Polsce i na całym świecie w ramach Światowych Dni Młodzieży, rozmowy z młodzieżą przez krakowskie „okno papieskie” oraz obrazy Jana Pawła II w otoczeniu dzieci. Przede wszystkim jednak uwzględniono Jego nauczanie – encykliki, listy apostolskie i orędzia do młodych, a nawet „Kodeks postępowania młodych”. Znalazły się także pozycje mówiące o odpowiedzi na ufność i nadzieję, jaką bł. Jan Paweł pokładał w młodości, a więc m.in. świadectwa Pokolenia JP2, listy dzieci do Ojca Świętego, czy pragnienie obrońców życia na całym świecie, by ich patronem był bł. Jan Paweł II.

 

Tytuł: Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII 1. Dokumenty audiowizualne.

Wystawa czynna w dniach: 12 IV 2011 – 12 V 2011

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

                Pierwsza wystawa zorganizowana w nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II otwierała cykl wystaw zatytułowanych Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII. Tematem przewodnim był zaś Jan Paweł II i media, wobec którego wciąż żywe są słowa Romano Guardiniego, który pisał o Papieżu, że [był] … „ogarniętym przez media, człowiekiem, o którym nagrano, sporządzono i opublikowano bardzo wiele materiałów. [Był] on jednocześnie wielkim podróżnikiem i mówcą komunikującym się poprzez słowo mówione, telewizję, radio, prasę codzienną i periodyki, poprzez wydawnictwa. […] [Był] zarazem silną postacią komunikacji, potrafiącą z mocą i konsekwencją bronić podstawowych praw człowieka, oddając głos tym , którzy go nie mają. […] Jego nauczanie posługiwało się środkami przekazu na wszystkie możliwe sposoby, przetwarzając zarazem rozmaite kanały komunikacji w jeden wielki, naprawdę multimedialny kanał, poprzez który głosił Ewangelię w taki sposób, że nie można go nie usłyszeć…”.