Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Konferencje, sympozja

Tytuł: Sympozjum charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza

Termin sympozjum: 31 III 2017

Organizator sympozjum: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Parafia Świętego Jana Pawła II w Krakowie

Strona www

Galeria sympozjum      

                W Liście Apostolskim „Salvifici doloris” Święty Jan Paweł II odwołuje się do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, którym jest każdy „kto świadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury…Daje siebie, swoje własne „ja”, otwierając to „ja” dla drugiego…”. Ojciec Święty wskazuje na gotowość do podejmowania różnorodnych, konkretnych inicjatyw i działań, wypływających z głębi serc, które przyniosą pomoc poranionemu człowiekowi.  To przez nie realizowane jest prawdziwie chrześcijańskie miłosierdzie.
                Wciąż żywe i aktualne przesłanie Papieża Polaka oraz rok 2017 ogłoszony Rokiem Świętego Brata Alberta, który stanowi kontynuację minionego Roku Miłosierdzia skłoniły Pracowników Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do podjęcia organizacji kolejnej konferencji, połączonej z akcją charytatywną na rzecz 20-letniego Krzysztofa Broszkiewicza z Rzezawy, sparaliżowanego w wyniku wypadku drogowego.

 

Tytuł: "Mającego nadzieję w Panu, miłosierdzie ogarnie" (Ps. 31,10) – Święty Jan Paweł II Apostoł Miłosierdzia. Spotkanie młodych.

Termin sympozjum: 6 V 2016

Organizator sympozjum: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży

Strona www

Galeria sympozjum      

                Naszą powinnością i obowiązkiem jest przekazywanie świadectwa wiary, budowanej w oparciu o nauczanie Świętego Jana Pawła II. Stąd tak wiele podejmowanych przedsięwzięć, które mają na celu ukazanie przesłania Ojca Świętego. Zarówno nam jak i przyszłym pokoleniom jest ono bardzo potrzebne.
     Jedną z takich inicjatyw jest konferencja dla młodych „Mającego nadzieję w Panu, miłosierdzie ogarnie” (Ps. 31,10) – Święty Jan Paweł II Apostoł Miłosierdzia, Spotkanie Młodych”, organizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży. Sympozjum będzie duchowym przygotowaniem do tegorocznych XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

 

Tytuł: "Wy jesteście moją nadzieją – Święty Jan Paweł II Ojciec młodzieży"

Termin sympozjum: 23 X 2015

Organizator sympozjum: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Strona www

Galeria sympozjum      

               Ogłoszony rok 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II, 1. rocznica Jego kanonizacji oraz 10. rocznica śmierci skłaniają do podejmowania różnych inicjatyw, upamiętniających naszego Patrona i największego z Polaków.
    Jedną z nich jest zorganizowane przez Bibliotekę UPJPII w Krakowie sympozjum skierowane do młodego pokolenia ”Wy jesteście moją nadzieją – Święty Jan Paweł II Ojciec młodzieży”, które odbędzie się 23 października 2015 r. Sympozjum będzie również wyrazem duchowego przygotowania do przyszłorocznych XXXI Światowych Dni Młodzieży.

 

Tytuł: „Po jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów”

Termin sympozjum: 22 IV 2015

Organizator sympozjum: Uniwersytet Papieski Jana Pawła  II w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Oddział Kraków

Strona www

Galeria sympozjum      

               Sympozjum „Po Jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów” organizowane jest w związku z ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II oraz ze zbliżającą się 1. rocznicą kanonizacji Papieża Polaka. Jest ono wyrazem wdzięczności za życie Jana Pawła II i Jego pontyfikat.Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali znani twórcy, znawcy sztuki i ludzie nauki,  którzy wygłoszą referaty na temat swojej twórczości, działalności artystycznej i naukowej,   zainspirowanej osobowością i nauczaniem naszego Wielkiego Rodaka. Powstałe dzieła są ich hołdem dla Papieża Polaka, świadectwem wiary oraz wyrazem rozwoju duchowego. Sympozjum kierujemy  także do młodego pokolenia, by było ono świadkiem i uczestnikiem inicjatyw, które powstają pod wpływem osobowości, nauczania i świadectwa naszego Wielkiego Rodaka. Uroczystości towarzyszyć będą wystawy fotografii autorstwa Pana Adama Bujaka oraz Pana Andrzeja Jacka Stolarczyka – długoletniego fotoreportera Kurii Krakowskiej i rzeźby autorstwa Pana prof. Czesława Dźwigaja.

 

Tytuł: Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych

Termin konferencji: 04 XI 2014

Organizator konferencji: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Komitet Organizacyjny Dni Jana Pawła II w Krakowie

Strona www

Galeria konferencji       

               Celem konferencji jest uczczenie postaci Jana Pawła II w roku Jego kanonizacji oraz ukazanie i popularyzacja Jego spuścizny duchowej, intelektualnej i materialnej, obecnej w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych, jako dziedzictwa stanowiącego wartość zadaną oraz źródło badań dla środowisk naukowych. Do udziału w konferencji zaproszone są biblioteki, archiwa i instytucje związane ze św. Janem Pawłem II, posiadające w swych zbiorach cenne lub rzadkie pozycje dotyczące osoby i pontyfikatu Jana Pawła II, opracowania Jego dzieł, tworzone bibliografie, pamiątki i materiały odnoszące się do wszystkiego, co składa się na dziedzictwo pozostawione przez Świętego naszych czasów. Konferencja stanowić będzie jeden z punktów obchodzonych corocznie w Krakowie Dni Jana Pawła II.