Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Czasopisma

Dział Wydawnictw Ciągłych mieści się na II piętrze Biblioteki Głównej UPJPII. Gromadzone i udostępniane są w nim wszelkiego typu wydawnictwa ciągłe: gazety, czasopisma, roczniki, serie wydawnicze, kalendarze i inne. Biblioteka w swoich zbiorach oferuje 30 tysięcy woluminów wydawnictw ciągłych z bezpośrednim do nich dostępem. Zostały one rozmieszczone według w układu dziedzinowego - KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism Biblioteki UPJPII). Roczniki czasopism do roku 1918, gromadzone w wyłączonych z wolnego dostępu magazynach zwartych, należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza na rewersach. Istnieje również możliwość skorzystania z dodatków elektronicznych do czasopism (np. filmy, dokumenty dźwiękowe z muzyką lub przemówieniami) - w tym celu należy także wypełnić rewers.Czytelnicy w strefach wolnego dostępu mogą korzystać ze sprzętu komputerowego, pokoi pracy indywidualnej oraz bezpłatnych skanerów, w celu skopiowania fragmentu publikacji.

Czasopisma ułożone są według własnej klasyfikacji – KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism), której główne działy to:

 • G0. Generalia
 • T1. Teologia
 • F2. Filozofia
 • H3. Historia
 • P4. Prawo
 • K5. Dziedzictwo kulturowe
 • N6. Nauki społeczne
 • J7. Jan Paweł II
 • C8. Prasa
 • I9. Inne nauki
 • D10. Dary i depozyty

W poszczególnych działach czasopisma ułożone są alfabetycznie według tytułów.

pdf  Spis czasopism krajowych prenumerowanych w 2017 r.

pdf  Spis czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2017 r.

pdf  Czasopisma dawne (do 1939 r.)

Elektroniczna platforma czasopism UPJPII

Biuletyn Informacyjny UPJPII - „Vita Academica”

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016, strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Katalog dubletów czasopism

Zasób jest przeznaczony jako dar dla Bibliotek. W celu złożenia zamówienia na poszczególne tytuły i egzemplarze prosimy o kontakt mailowy. O realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń.
Adres e-mail: stanislaw.chudzio@upjp2.edu.pl

KATALOG DUBLETÓW CZASOPISM