Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Zbiory biblioteki

Biblioteka Główna jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wraz z bibliotekami wydziałów, instytutów i katedr tworzy sieć biblioteczno-informacyjną uczelni.
Biblioteka UPJPII gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne związane z działalnością naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu, w szczególności:

  • źródła do dziejów Kościoła,
  •  rękopisy, starodruki,
  • literaturę naukową polską i zagraniczną niezbędną dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu,
  • materiały audiowizualne, reprograficzne, kartograficzne, fotograficzne,
  • inne dokumenty, w zależności od potrzeb.

W czytelniach i magazynach można znaleźć materiały z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, historii, prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, kultury, sztuki i literatury.
Biblioteka UPJPII prowadzi działalność informacyjną w oparciu o własne zbiory, katalogi i kartoteki, a także za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych źródeł informacji.

Biblioteka UPJPII tworzy własne komputerowe bazy danych oraz udostępnia informację z komputerowych systemów bibliotecznych krajowych i zagranicznych.

Biblioteka UPJPII udostępnia zbiory:

  • na miejscu w czytelniach,
  •  przez wypożyczenia na zewnątrz,
  • przez wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe,
  • przez wykonywanie usług reprograficznych.

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z usług sieci Internet oraz dokumentów w postaci cyfrowej. Zasady udostępniania zbiorów określają normy szczegółowe.

Zbiory Biblioteki UPJPII liczą obecnie ok. 577 622 egzemplarzy. Ponad 35 000 woluminów czasopism jest w wolnym dostępie. Dodatkowo Biblioteka posiada ok. 6 tys. starych druków, a także dokumenty życia społecznego, i kartograficzne. Zbiory audiowizualne Biblioteki UPJPII liczą 5 084 jednostki inwentarzowe.
W ostatnich latach zbiory powiększają się o ok. 25-30 tys. woluminów rocznie. Pozyskiwane są na drodze zakupów (10-15%), prenumeraty (7-10%), wymiany (3-4%) i darów. Biblioteka obsługuje około 10 000 czytelników rocznie. Biblioteka gromadzi zbiory mikrofilmów i mikrofisz, map, druków ulotnych, płyt, kaset magnetofonowych i magnetowidowych oraz posiada bazy danych i dokumenty multimedialne na CD-ROM-ach.

Biblioteka Główna posiada zbiory w budynku:
ul. Bobrzyńskiego 10 - zbiory dokumentów zwartych i specjalnych, zbiory czasopism.
Biblioteka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ul. Franciszkańska 1
Biblioteka Instytutu Liturgicznego
ul. Sławkowska 24