Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie została utworzona w ramach projektu pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. W ramach Biblioteki Cyfrowej utworzono kolekcję – Repozytorium zawierającą publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Repozytorium działa jako elektroniczne archiwum zasobów naukowych i dydaktycznych: książek, rozdziałów, artykułów, recenzji i sprawozdań, których autorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Celem Repozytorium jest pozyskanie i upowszechnianie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na Uniwersytecie. Publikacje naukowe wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa i in.), digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego.

www.bc.upjp2.edu.pl